Gölbaşı Güncel Haber
HV
27 MAYIS Cuma 10:18

Sen Hangi Hayvansın?

Seda Özmen
Seda Özmen
Giriş Tarihi : 28-01-2021 21:29

    Çatışıyorum, Çatışıyorsun, Çatışıyoruz

   -Çalışmayı sevmiyorum ama parasız da kalmak istemiyorum

   -İstediğimi yemek istiyorum ama kilo almak istemiyorum.

   -İki ayakkabı beğendim fakat param birine yeter hangisini almalıyım?

       Bu tarz sorunların canınızı sıktığı birçok durum yaşamışsınızdır. Canınızın ders çalışmak istemediği sınavdan yüksek not almak istediğiniz durumları hatırlayınız. Çatışma tam da bunun gibi insanın birden fazla güdünün arasından birini seçmeye çalıştığı zamanlarda ortaya çıkar.

       Kişiler Arası İlişkilerde Çatışma ise bir tarafın davranışları diğerinin gereksinimlerine ters düşüyor, engelliyor ya da değerleri birbirine uymuyorsa bu kişiler arasında ortaya çıkan sürtüşmeye çatışma denir.    

       Peki ne yapmalı çatışma durumlarında diye sorulacak olursa çözme basamakları tam da bu noktada işe yarayacaktır.

       Peki Nedir bu Çatışma çözüm basamakları

                      Kaplumbağa (Kaçınma)

       Kaplumbağalar çatışmadan kaçınmak için geri çekilirler. Çatışma yaratan sorunlardan ve kişilerden uzak dururlar. Çatışmaları çözmeye uğraşmanın boş bir çaba olduğuna inanırlar. Çaresizlik hissederler.   

       Çatışmayla yüz yüze gelmektense, fiziksel ya da psikolojik olarak geri çekilmenin daha kolay olduğuna (kabuğuna çekilmek gerektiğine) inanır. Girişkenlik içermemekle birlikte karşı tarafla işbirliği yapmayı içeren bu stratejiyi kullanan bir kişi, ne kendi çıkarlarında ne de diğer kişinin çıkarlarında ısrarcı olmaz. Çatışmanın üzerine gitmez, çatışmayı geçiştirir, erteler ya da geri çekilir.Kaplumbağa stratejisini şu durumlarda kullanmak uygun olabilir:

   -Elde edilecek ödüller çok yüksek değilse ve kaybedeceğiniz bir şey yoksa (Bu sizin için sadece bir deneyim olacaksa).

   -Çatışmayı ele alacak zamanınız yoksa,

   -Ortam uygun değilse (“Şimdi yeri ve zamanı değil” diyorsanız).

   -Daha önemli sorunların baskısını hissediyorsanız,

   -Çıkarlarınızın gözetileceğine dair hiçbir umut ışığı göremiyorsanız,

   -Çok öfkeli bir kişiyle karşı karşıya iseniz,

   -Tam olarak hazır değilseniz, bilgi edinmeye ve düşünmeye ihtiyaç duyuyorsanız,

   -Duygusal olarak çok fazla yüklüyseniz ve çevrenizdeki diğer kişiler çatışmayı daha başarılı bir biçimde çözebileceklerse.

                        Oyuncak ayı (Uyma)

       Oyuncak ayılar için ilişki çok önemli, amaç pek önemli değildir. Oyuncak ayılar başkaları tarafından kabul edilmeyi ve sevilmeyi isterler. İnsanların ilişkilere zarar vermeksizin tartışamayacaklarını, bir tatsızlık çıkmasın diye çatışmadan kaçınılması gerektiğini düşünürler. Çatışma devam ederse, birilerinin kalbinin kırılacağından ve ilişkilerin zarar göreceğinden ya da bozulacağından korkarlar. İlişkilerini sürdürebilmek için kendi amaçlarından vazgeçerler.

       Oyuncak ayı sanki “amaçlarımdan vazgeçiyorum ve istediğin şeyi yapmana izin veriyorum; yeter ki beni sev” der gibidir. İlişkilerin bozulmaması için çatışmayı yatıştırmaya çalışırlar.

 

       Ne girişkenlik ne de işbirliği yapmayı içermeyen bu strateji, güç kullanmanın tam zıddıdır. Uyma stratejisi izlendiğinde, bir birey diğer kişinin çıkarlarını tatmin etmek için kendi çıkarlarını ihmal eder. Bu stratejide bireyin kendi haklarından özveride bulunması söz konusudur.

       Oyuncak ayı stratejisini şu durumlarda kullanmak uygun olabilir:

   -Sorun sizin için çok önemli değil, ama diğer kişi için çok önemliyse,

   -Üzüleceğinizi ya da çok yıpranacağınızı hissettiğinizde,

   -“Kazanamayacağınızı bildiğiniz” sürekli bir rekabet halinde olmak sizin için zararlı olacaksa,

   -Mevcut uyumu (dengeleri) korumak çok önemliyse (“Şimdi zamanı değil” diyorsanız).

          Köpekbalığı (Güç kullanma, Rekabete Girme)

       Köpek balıkları kendi çözüm önerilerini kabul etmesi için, çatıştığı kişiyi zorlar ve karşısındaki kişi üzerinde güç kullanmayı dener. Kendi amaçları çok önemli, ilişkileri ise önemsizdir. Ne pahasına olursa olsun amaçlarına ulaşmayı isterler. Başkalarının ihtiyaçlarıyla ilgilenmezler. Başkalarının kendisini sevmesi veya kabul etmesi onlar için önemli değildir. Çatışmayı, bir kişinin kazanması, diğer kişinin kaybetmesi olarak görürler. Elbette kazanan taraf olmayı isterler. Kazanmak, köpek balıklarına başarı ve kendini beğenme duygusu verir. Kaybetmek ise zayıflık, yetersizlik ve başarısızlık duygusu verir. Gözdağı vererek, güç kullanarak, çeşitli girişimlerle karşısındaki kişiyi ezmeye çalışarak kazanmaya çalışırlar.

       Girişkenlik içermekle birlikte işbirliğine dayanmayan bu stratejiyi kullanan bir kişi, diğer kişinin zararına da olsa kendi çıkarlarında ısrar eder.Güç kullanma ya da rekabet stratejisini şu durumlarda kullanmak uygun olabilir:

   -Kesinlikle haklı olduğunuzu bildiğinizde,

   -Kısa süre içerisinde karar vermeniz gerektiğinde,

   -Muhaliflerini ezen bir kişi ile karşılaştığınızda.

                         Tilki (Uzlaşma)

       Tilkiler hem kendi amaçlarına hem de ilişkilerine orta derecede önem verirler. Tilkiler uzlaşma ararlar. Kendi amaçlarının bir kısmından vazgeçerler ve çatıştıkları kişiyi de amaçlarının bir kısmından vazgeçmeye ikna ederler. Her iki tarafın da bir şeyler kazanacağı bir çözüm yolu ararlar. Böyle bir çözüm bulmak için kendi amaçlarından bir parça fedakârlık yapmaya razı olurlar.

       Orta derecede girişimcilik ve işbirliği içeren bu stratejiyi kullanan bir kişinin amacı, her iki tarafı da kısmen tatmin eden, karşılıklı olarak kabul edilebilir, uygun bazı çözümler bulmaktır. Bu strateji, uyma ile rekabetçiliğin ortasında bir yere düşer.

       Tilki stratejisini şu durumlarda kullanmak uygun olabilir:

   -Amaçlar orta derecede önemliyse ve daha girişken stratejileri kullanmaya değmezse,

   -Eşit statüdeki kişiler çatışmaya taraf olmuşlarsa,

   -Karmaşık bir sorun için geçici bir çözüme ulaşmak gerekiyorsa,

   -Önemli bir sorun için uygun çözümlere ulaşılmak isteniyorsa,

   -Rekabet ya da işbirliği stratejilerinin sonuç vermediği durumlarda

             Baykuş (Yüzleşme, İşbirliği Yapma)

       Baykuşlar hem amaçlarına hem de ilişkilerine çok önem verirler.  

       Çatışmaları, çözülmesi gereken sorunlar olarak görürler ve hem kendilerinin hem de diğer kişinin amaçlarına ulaşabileceği bir çözüm ararlar. Çatışmaları, taraflar arasındaki gerilimi azaltarak ilişkileri geliştirici bir araç olarak görürler. Her iki tarafı da tatmin edecek çözümler arayarak ilişkiyi sürdürürler. Böyle bir çözüm yolu bulunmadıkça da tatmin olmazlar. Dahası, taraflar arasındaki gerginlikler ve olumsuz duygular da ortadan kalkmadıkça tatmin olmazlar.

       Hem girişkenlik hem de işbirliği içeren bu strateji, kaçınmanın tam zıddıdır. İşbirliği, her iki tarafın da çıkarlarını tam olarak karşılayan bazı çözümler bulmak için diğer kişiyle birlikte çalışma çabasını içerir. Bu strateji, iki bireyin de çatışmanın altında yatan çıkarlarını tanımayı ve her iki tarafın da çıkarlarını gözeten bir seçenek bulmayı içerir.

       Baykuş stratejisini şu durumlarda kullanmak uygun olabilir:

   -Başkasının yaşamı söz konusu olduğunda,

   -Bütün sorumluluğu siz üstlenmek istemediğinizde,

   -Arada büyük bir güven duygusu varsa,

   -Diğer kişiden taahhüt elde etmek istediğinizde,

   -Kin, husumet, vb. gibi yoğun duygularla uğraşmanız gerektiğinde,.(Johnson-ve Johnson1994)

       Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere çatışma durumlarına göre stratejilerde değişmektedir. Yaşadığımız duruma göre yöntemler belirleriz. Eğer çatışma yaşadığımız kişi tanımadığımız birisi ise güç kullanmayı daha kolay tercih ederken tanıdığımız ve sevdiğimiz kişi ise yöntemimiz daha ılımlı olacaktır.

       Baykuş yöntemi her iki tarafında kazandığı tek yöntemdir.

SEN HANGİ HAYVANSIN?

YORUMLAR
DİĞER YAZILARI