SAĞLIK
Giriş Tarihi : 05-12-2021 21:35

Sağlık çalışanlarından çifte standart tepkisi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Adıyaman Şubesi üyeleri Sağlık Bakanlığı tarafından sağlıkta çalışan doktorlara yönelik maaş artışına tüm sağlık çalışanların katılmasını isteyerek uygulamaya tepki gösterdi..

Sağlık çalışanlarından çifte standart tepkisi

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanarak pankart açan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Adıyaman Şubesi üyeleri Sağlık Bakanlığı tarafından sadece doktorlara yönelik maaş artışına tepki göstererek sağlık alanındaki tüm çalışanlara gösterilmesini istediler.

"490 sağlık emekçisi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi"

Toplanan üyeler adına açıklamada bulunan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Adıyaman Şubesi Başkanı Süpan Deniz Doğan,"1 Aralık 2021 günü AK Parti grup Toplantısında yapılan konuşmalar ve Sağlık Bakanlığı sözlü açıklamalarından sonra akşam saatlerinde TBMM Genel Kurul gündeminde bulunan 287 sıra sayılı Torba Kanun teklifi görüşmeleri sürerken AK Parti grubu tarafından hazırlanan teklif Genel Kurula sunulmuş ve diğer partilerin desteği ile kabul edilmiştir. Bütün bu süreç birkaç saat içerisinde olup bitmiştir. AK Parti Hükümeti böylesi önemli bir konuda sosyal tarafların görüşünü bile almamıştır. Son iki yıldır tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileri Covid-19 pandemisine karşı olağanüstü çaba içerisinde hep birlikte mücadele etmektedir. Bu süreçte 176’sı hekim, toplamda 490 sağlık emekçisi Covid nedeniyle yaşamını yitirmiş, sağlık emekçilerinin yarısına yakını hastalığa yakalanmış, Covid’in iş kazası ve meslek hastalığı sayılması talepleri ise kabul edilmemiştir."dedi.

"İnsanca yaşayacak ücretler alması gerektiğinin söylüyoruz"

Meclisten geçen yasa tasarısı ile iktidarın sağlık alanına bakışını net olarak gördüklerini belirten Doğan,"Söz konusu değişiklik müstakil bir kanun teklifi olmadığından gerekçesi bulunmamaktadır ve hiçbir ihtisas komisyonunda görüşülmemiştir. Dolayısıyla adeta bir oldubitti şeklinde gerçekleşmiştir. 
Meclisten geçen yasa tasarısı ile iktidarın sağlık alanına bakışını net olarak bir kez daha gördük. Sağlık alanının piyasalaştırılmasının sonuçlarından biri olan hekim ve hekim dışı çalışan ayrıştırması iş barışını bozarak emekçiler üzerinden sömürüyü daha da derinleştirmiştir. Yıllardır verdiğimiz mücadelemizde sağlık alanının bir ekip işi olduğunu, tüm sağlık emekçilerinin insanca yaşayacak ücretler alması gerektiğinin söylüyoruz. Emeğimizin gücü, örgütlü mücadelemizin kararlığı sağlık bütçe görüşmelerine yansıdı. Ancak sağlık emek meslek örgütlerinin önerileri alınmadan yapılan değişiklikler elbette eksik oldu. Tüm hekimleri eşitlikle kapsamayan, diğer sağlık emekçilerini görmeyen bir düzenleme getirildi. Tüm sağlık emekçilerinin insanca yaşama yetecek ücretler alması için mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyoruz."şeklinde konuştu.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Adıyaman Şubesi Başkanı Süpan Deniz Doğan, BAĞ-KUR ve SSK Emeklisi Hekimler için yine iyileştirme yapılmadığını ekonomik krizin her geçen gün derinleştiği yoksulluğun, pahalılığın arttığını Sağlık Bakanlığı'nın unuttuğu nokta ise sağlık ekip işi olduğunu söyledi.

"Yoksulluğun, pahalılığın arttığı bir dönemdeyiz"

Hekimlere uygulanacağı ifade edilen maaş artışları; mevcut ekonomik kriz, hayat pahalılığı içinde mesleğin niteliği ve iş riski hesaplandığında yetersiz olduğunu ancak buna rağmen yürütülen mücadelenin ve talebin görülmesi açısından bir başlangıç olduğunu aktaran Doğan,"Kamuda Görev Yapan Hekimlerin Dışındaki Hekim ve Sağlık Çalışanlarına Kanun Teklifinde Yer Verilmemiştir. İlgili kanun teklifinin TBMM’de dün kabul edilmesiyle birlikte YÖK kadrosunda çalışan hekimler, asistan hekimler, aile hekimleri ve özel sektörde çalışan hekimlerle ilgili düzenleme yapılmamıştır. Kamudan emekli olan hekimlere ilave ödeme artırılmış, çalışmama şartı kaldırılmıştır. Ancak BAĞ-KUR ve SSK emeklisi hekimler için yine iyileştirme yapılmamıştır. Ekonomik krizin her geçen gün derinleştiği yoksulluğun, pahalılığın arttığı bir dönemdeyiz. Halkın tüm kesimleri her geçen gün daha da kötü şartlarda yaşamaya mahkûm bırakılmaktadır.  Yıllardır yürüttüğümüz mücadele sonucu elde edilen bu kazanım yetersizdir. Hekimlere uygulanacağı ifade edilen maaş artışları; mevcut ekonomik kriz, hayat pahalılığı içinde mesleğin niteliği ve iş riski hesaplandığında yetersizdir. Buna rağmen yürütülen mücadelenin ve talebin görülmesi açısından bir başlangıçtır. Ancak; Sağlık Bakanının kaçırdığı bir nokta var. Sağlık ekip işidir. Bir düzenleme yapılacaksa ekibin her bireyi için adil bir şekilde yapılmalıdır. Ekip arasında derin uçurumlar yaratacak düzenlemeler yapılmamalıdır. İş barışını bozan bu tarz ayrımcı düzenlemeler sağlık alanındaki sorunları çözmek bir yana, daha da derinleştirmektedir."şeklinde ifade etti.

"Maaş artışı ayırım gözetilmeksizin tüm sağlık emekçileri için uygulansın"

Yıllardır sözü verilen ek gösterge 3600’den başlayarak kademeli olarak 7200’e kadar tüm sağlık emekçilerine uygulanmasını isteyen Doğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Gerçek bir Toplu İş Sözleşmesi yapılmış olsaydı, Toplu İş Sözleşmesinde yetkili sendika Dilenme yerine Direnmeyi seçmiş olsaydı bugün sağlık emekçileri arasında İş Barışını Bozan bu yasa konuşulmayacaktı. 1 Aralık günü TBMM’de kabul edilen yasa ile adeta sağlık hizmeti ekip hizmeti olmaktan çıkarılmış ve sağlık emekçileri arasındaki iş barışı daha da bozulmuştur. Dünden beri TBMM’de siyasi partiler ile yaptığımız görüşmeler, yaptığımız basın açıklamaları, sosyal medya etkinlikleri ile tüm işkolu emekçileri için adil bir düzenleme yapılması için çaba içinde olduk. Sağlık hizmeti ekip hizmetidir. Ekip arasında ayrımcılık yapmayın dedik. Ancak hükümet taleplerimize kulaklarını tıkadı. Buradan Sağlık Bakanı’na, hükümete ve TBMM’de grubu bulunan tüm siyasi partilere sesleniyoruz. Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin emekliliğe yansıyacak temel ücretleri yoksulluk sınırı üzerine çıkarılsın. Yıllardır sözü verilen ek gösterge 3600’den başlayarak kademeli olarak 7200’e kadar tüm sağlık emekçilerine uygulansın. Sağlık Bakanı’nın açıklamasında yer alan hekimlere yönelik maaş artışı ayırım gözetilmeksizin tüm sağlık emekçileri için uygulansın."
"İş bırakma eylemi gerçekleştiriyoruz"
Üyelerine iş yavaşlatma çağrısında bulunan Doğan,"Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet çalışanlarının ücretlerinin yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasını talep ediyoruz. Taleplerimizi güçlü bir şekilde dile getirmek için; 3 Aralık 2021 Cuma günü saat 11:00-13:30 saatleri arası iş yavaşlatma eylemi yapılarak kurumlarımızın önlerinde, bahçelerinde bir araya gelip sözümüzü hep birlikte kuruyoruz. 6 Aralık 2021 Pazartesi günü uyarı amaçlı iş bırakma eylemi gerçekleştiriyoruz. Tüm bu koşullarda biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri sokakta, alanda iş yerlerimizde sesimizi daha gür çıkaracağız, mücadelemizi daha da büyüteceğiz."dedi.
Toplanan kalabalık yapılan açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldılar.

Kaynak: PHA