GÜNCEL
Giriş Tarihi : 06-04-2021 17:44

ADD Başkanı Palalı: Her türlü vesayet zihniyetinin tam karşısındayız

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Adıyaman Şube Başkanı Aslan Palalı, "Lozan ve Montrö hassasiyeti olsa olsa yurtseverliğin bir işaretidir." dedi..

ADD Başkanı Palalı: Her türlü vesayet zihniyetinin tam karşısındayız

ADD tarafından yapılan ortak basın açıklamasını paylaşan ADD Adıyaman Şube Başkanı Aslan Palalı, kurulduğu günden itibaren demokrasinin tüm kurumlarına ve kurallarına; Cumhuriyetin temel niteliklerine ve kazanımlarına ödün vermeksizin sahip çıktığını kaydetti.

"Askeri darbelerin mağdurlarınca kurulmuş bir demokratik kitle örgütüyüz"

Başkan Palalı, demokrasinin rafa kaldırılmasına, Anayasa maddelerinin örselenmesine, demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olan laikliğin kaldırılmasına canları pahasına karşı olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Her türlü vesayet zihniyetinin tam karşısındayız. Türk Milleti’nin yapısına, kişiliğine ve karakterine en uygun yönetim şekli olan demokrasiye sahip çıkmayı bir yurttaşlık görevi olarak görmekteyiz. Anayasal zemin ve kurallar dâhilinde demokrasimizin güçlenmesi için çalışmaktayız. Hemen belirtmeliyiz ki yakın tarihimizde yaşanan askeri darbelerin mağdurlarınca kurulmuş bir demokratik kitle örgütüyüz. Kuruluşumuzda var olan bu maya; bugün her zamankinden daha güçlü ve daha sağlam bir şekle bürünmüştür. Kendisini ısrarla demokratik kitle örgütü olarak ifade eden, tanımlayan başkaca bir kurum yoktur…"

"Toplumsal kutuplaşma ve kamplaşma giderek tehlikeli boyutlara ulaşmıştır"

"Millet ve devlet olarak yaşadığımız sorunların temelinde üzülerek belirtmeliyiz ki Atatürk’ün çizdiği rotadan uzaklaşmamız yatmaktadır" diyen Palalı, "En son Andımız ve devlet madalyalarından, nişanlarından Atatürk kabartmalarının kaldırılması vicdanlarımızı sızlatan ciddi meselelerdir. Aynı şekilde, "sarıklı amiral" görüntüsü geniş kesimlerde kaygıya yol açmıştır. Bununla birlikte, toplumsal kutuplaşma ve kamplaşma giderek tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Birbirini anlamak istemeyen, birbirini ötekileştiren, birbirini neredeyse vatan haini ilan eden, her konuşulandan bir mana arayan sıkıntılı ve sorunlu bir sosyal yapıya büründüğümüz gerçeği ile yüzleşmekteyiz. Oysa, Atatürk’ün Milliyetçilik anlayışında 'tasa da, kıvançta birlik ve beraberlik' esastır."diye ifade etti. 

"Toplumsal ayrışmaları derhal sonlandırmamız yaşamsal önemdedir"

Toplumsal kutuplaşmanın en büyük nedeninin yaratılan acımasız algı operasyonları olduğuna işaret eden Palalı, "Başta yazılı ve görsel basının bu konuda ki tavrı dikkat çekici ve düşündürücüdür. Bir yarısının diğer bir yarısına hoş gözle bakmadığı toplumlar, yok olmaya mahkûmdurlar. Toplumsal ayrışmaları derhal sonlandırmamız yaşamsal önemdedir. Bu konuda, özellikle siyasileri ve yazılı görsel basınımızı sorumlu davranmaya, söylemlerini gözden geçirmeye davet ediyoruz…"dedi.

"Atatürk’ün önderliğinde tarihte emperyalizmi ilk kez yenmiş bir milletiz"

Palalı, Atatürkçü düşünce sistemini özümsemiş herkesin gerçek anlamda yurtsever olduğuna dikkat çeken Palalı,şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin, vatanımızın, devletimizin bölünmez bütünlüğünü ve Cumhuriyetimizin değerlerini savunmak ve sahiplenmek yurtseverliğin, vatanseverliğin bir gereğidir. Vatanını seven, Milli benliğe sahip her vatandaş; milletini ve devletini korumak kaygısıyla hareket eder… Düşünür… Üretir… Paylaşır… 

Vatanseverler içinden demokrasi düşmanı çıkmaz. Vatanseverler içinden hain çıkmaz. Yeter ki siyasi argümanlar ve algılarla değil; birbirimizi anlamaya çalışarak hareket edelim. Emperyalizmin "böl parçala ve yönet" projesini boşa çıkarmış bir büyük lidere sahibiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde tarihte emperyalizmi ilk kez yenmiş bir milletiz. Ancak; yanlışlıklara ve sorunlu uygulamalara dikkat etmediğimiz takdirde; bölünüp parçalanacağımız kaygısını yaşamaktayız. 

Bu nedenle, Lozan ve Montrö konusundaki hassasiyetlerin her türlü siyasi ve kişisel algının üstünde tutulmasında yarar görmekteyiz. Lozan ve Montrö hassasiyeti olsa olsa yurtseverliğin bir işaretidir. Millet ve devlet olarak varlık nedenimiz olan Lozan ve Montrö’ya ısrarla vurgu yapmamızın başkaca bir anlamı olamaz. Anayasa, herkesi bağlar. Demokrasi, hepimiz için gereklidir. Kişilere ya da kesimlere özel yaklaşımlar, Anayasamıza aykırı olduğu gibi demokratik anlayışla da çelişmektedir. Bütünün hayrına olan birlik ve beraberliğimizi koruyucu çabamızı sürdüreceğiz." 

"Unvan ve statü, içeriğin önüne geçmemelidir"

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin; toplumun her kesiminin Anayasal sınırlar içerisinde; fikir ve düşünce açıklamasını bir vatandaşlık hakkı olarak gördüğünün altını çizen Palalı, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Bu hak, Anayasamızın 26. maddesince güvence altına alınmıştır. Fikir açıklayan ya da görüş beyan eden yurttaşlarımızın meslek, unvan ve statüsü ne olursa olsun; belirtilen düşüncelerin içeriği değerlendirilmelidir. Unvan ve statü, içeriğin önüne geçmemelidir. Unvan ve statü, içeriği gölgelememelidir. Görüş açıklayanlar; büyükelçi, hekim, öğretmen, avukat, işçi, emekli, genç, yaşlı, öğrenci olabileceği gibi emekli asker de olabilir. Demokrasiler; tolerans rejimleridir. Tolerans ise ön yargılardan, peşin hükümlerden arınmayı ve sıyrılmayı zorunlu kılar. Bu bağlamda; emekli büyükelçilerin, emekli parlamenterlerin ve emekli amirallerin düşüncelerini açıklamalarını, Anayasamızın 26. maddesi kapsamında değerlendirmekteyiz. Biçimsel, şekli tartışmaların yararına inanmıyoruz. “vesayet” ve “darbe” söylemlerinin gündemde tutulmasını, geçmişin kötü örneklerinin canlı tutulmasını daha büyük sosyal yaralara yol açacağı endişesiyle istemiyoruz. 

Atatürkçü Düşünce Derneği; bir Demokratik Kitle Örgütü olarak; siyasileri, yazılı ve görsel basınımızı ve yurttaşlarımızı bu konularda bir kez daha duyarlı davranmaya davet etmektedir. Hepimiz için demokrasi, hepimiz için adalet, hepimiz için saygı, sevgi ve hoşgörü talebimizi yineliyoruz.  Atatürk Devrimi’nin kazanımlarına, Cumhuriyetimizin temel niteliklerine sahip çıkarak demokrasimizi yaşatabiliriz. Milli birlik ve bütünlüğümüzü koruyabiliriz. Atatürk’ün çizdiği rotadan uzaklaşmanın neden olduğu sorunları yaşadığımızı bir kez daha hatırlatıyoruz."  

Kaynak : PHA