GÜNCEL
Giriş Tarihi : 18-11-2020 13:00   Güncelleme : 18-11-2020 13:49

Gölbaşı Kaymakamlığın'dan duyuru

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00 den itibaren geçerli olacak şekilde; halkımızın,ilgili kuruluş ve işletmelerin bilgilenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması hakkında duyuru

Gölbaşı Kaymakamlığın'dan duyuru

17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00 den itibaren geçerli olacak şekilde;  Halkımızın,ilgili kuruluş ve işletmelerin bilgilenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması açısından, alınan bu kararlara uyulmasını rica ederim.

1. Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.

2. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme/içme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasındasadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.

İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamakkaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme/içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacaktır.

3. Sinema salonları 31 Aralı 2020 tarihine kadar kapalı olacak, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokal ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacaktır. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulama aynen devam edecektir.

4. Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaşaltı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleriarasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

5. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00 20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Bu uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;5.1 AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR a) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten işyerleri,

b) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

c) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.)

TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

ç) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler

(rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

d) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

e) Oteller ve konaklama yerleri,

f) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten

işletme/firmalar,

g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

ğ) Üretim ve imalat tesisleri,

h) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,

ı) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirleneceksayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir),i) Sebze/meyve toptancı halleri,

5.2 İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

a) Yukarıda belirtilen “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,

b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil),

c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay, AFAD’da ve afet kapsamında faaliyet yürütenler, görev alanlar,

ç) ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerinyanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,

d) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

e) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapısistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

f) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dâhil), yurt içi ve yurt dışıtaşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

g) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakımmerkezleri çalışanları,

ğ) Üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar,

h) Küçükbaş/büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

ı) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

i) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,

j) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlıkhizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,

k) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dâhil),

l) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçlarınkarşılanmasında görevli olanlar,

m) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),

n) Veteriner hekimler,

o) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi Özel Gereksinimi olanlar ile bunlarınveli/vasi veya refakatçileri,

ö) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelge kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme GrubuÜyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

p) Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

r) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

s) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatler içerisinde evlere paket servis hizmetinde görevli olanlar,

ş) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

t) Seyircisiz oynanabilecek spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,

u) Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) görevli olanlar ile bu topluulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler,

ü) Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri.

6. Daha önce, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulunabileceği cadde sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirilmesi

uygulaması İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca genişletilebilecektir.

7. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca, yerel yönetimler tarafından şehir içi toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluğu azaltacak, seferlerdeki seyrekleşmeyi sağlayacak şekilde başta sefer sayılarının artırılması olmak üzere her türlü tedbirin alınması sağlanacaktır.

8. Daha önce, düğün ve nikâh merasimleri ile ilgili getirilen esaslar çerçevesinde;Nikâh törenleri/merasimlerinde maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulacak, asgari düzeyde katılımve her nikâh töreni arasına en az 20 dakika süre şartına riayet edilecek,Düğünler oturma düzeni, maske, mesafe ve temizlik kuralları ile nikâh merasimi şeklinde en fazla birsaat süre içerisinde gerçekleştirilecek, Ayrıca daha önce bildirildiği üzere toplu taziye yapılmamasına ilişkin hükümler eksiksizuygulanacaktır.

9. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır.Ancak;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olanve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası,seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen, Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde İçişleri Bakanlığına ait EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir. Ayrıca, İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca yukarıda belirtilen esaslara göre kararlar ivedilikle alınacak olup, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacaktır.Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatkârlarımıza duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederiz. 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

1. VERGİ, SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ VE KAMUYA OLAN DİĞER

BORÇLAR YENİDEN YAPILANDIRILMIŞTIR. Buna göre,

1.1. Kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasında esnaf vesanatkârlarımızın borçlu olduğu kamu kurumları açısından; Maliye Bakanlığı,Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri, Belediyeler

1.2. Alacak türü açısından;

- Vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,

- Gümrük vergileri ile bu vergilerden doğan idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları,

- SGK primleri, emeklilik kesintisi ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primi, ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezaları ve gecikme zamları,

-Trafik cezaları ve diğer idari para cezaları ile bunlara bağlı cezalar, gecikme faizleri ve gecikme zamları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları,

- Belediyelere olan su, atık su, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı alacaklar ile bunların gecikme zamları ve faizleri,

- 7143 sayılı yapılandırma kanununa istinaden yapılandırılan ve taksit ödemeleri halen devam eden borçlarının yapılandırılması,

- 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen idari para cezaları da bu kanun

kapsamına alınmıştır. Ancak;

- 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 7/11/1996 tarihli ve4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna göre

TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

verilen idari para cezaları ile 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve

Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları ve

- Pandemi nedeniyle ertelenen ve ödeme süresinin son günü 2020 yılının Ekim, Kasım ve Aralık ayına tekabül eden vergiler bu kanun kapsamında değildir.

1.3. Süre açısından;

31 Ağustos 2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce;

Verilmesi gereken beyannameler,

Tahakkuk eden vergi, resim, harçlar, SGK primleri, emekli kesintileri, işsizlik

sigortası primleri ile sosyal güvenlik destek primleri

Kesilen trafik cezaları ile diğer idari para cezaları ve ayrıca

Vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme cezaları ve gecikme zamları yapılandırma

kapsamına alınmıştır.

2020 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksiti, 2020 yılına ait emlak ve çevretemizlik vergileri 2. Taksitleri ile 31 Ağustos 2020 tarihinden sonra ödenmesi gereken gelir vergisi, kurumlar vergisi ve geçici vergi taksitleri ödeme vadelerinin henüz geçmemiş olması nedeniyle yapılandırma kapsamında değildir.

1.4. Yapılandırma kapsamına giren borç asıllarında bir indirim yapılmamaktadır. Ancak, bu borç asıllarına uygulanan gecikme cezası, gecikme faizi ve gecikme zamları ile vergi cezalarının tamamı silinmektedir. Bunun yerine, enflasyon (yurtiçi ÜFE) oranında daha düşük bir güncelleme faizi hesaplanacak, yapılandırılan borç toplamı peşin veya iki ayda bir olmak üzere 18 eşit taksitte, toplam 36 aya varan vade ile ödenebilecektir. 1.5. Yapılandırılan borcun tamamının, ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde, yurt içi ÜFE oranında hesaplanan faizinin yüzde 90’ı silinecektir. Yine peşin olarak ödenen idari para cezalarından yüzde 25 indirim  yapılacaktır. Bir vergi alacağına alacağa bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarının ise yarısı silinecektir.

1.6. Kanundan yararlanabilmek için başvurular, en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili idareye yapılabilecek, yeniden yapılandırılan ve Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek borçların ilk taksiti 31 Ocak 2021 tarihine kadar, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek borçların ilk taksiti ise 28 Şubat 2021 tarihine kadar ödenebilecektir. Taksit ödemeleri kredi kartı ile yapılabilecektir. 1.7. İlk iki taksitin tamamen ödenmesi şartıyla bir takvim yılında en fazla iki taksitin ödenmemesi mümkün olacak, ikiden fazla taksit süresinde ödenmezse yapılandırma iptal edilecektir.

2. ESNAF MUAFLIĞININ KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR.

Hatırlanacağı üzere, evlerde ürettikleri ürünleri yardımcı işçi çalıştırmadan ve birişyeri açmadan satanlar vergiden muaf esnaf olarak kabul edilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı, internet üzerinden yapılan satışlarda, elektronik ortamı işyeri olarak kabul etmekte ve bu durumda olanları da işyeri açmama şartını ihlal ettiği için esnaf muaflığından çıkarmakta idi. Konfederasyonumuzun başvurusu üzerine, evlerde üretilen ürünlerin eticaret yoluyla satışının esnaf muaflığından yararlanmaya engel olmayacağı şekilde kanunda değişiklik yapılmış, yapılan bu düzenleme 01.02.2019 tarih ve 2019/21 sayılı genelgemiz ile duyurulmuştu. 7256 sayılı Kanunla, e-ticaret yoluyla yapılan satışlarda esnaf muaflığının kapsamı biraz daha genişletilmiştir. Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesine 10 numaralı bent olarak eklenen düzenlemeye göre, evlerde üretilen ürünlerin (ürün türünde hiçbir sınırlama olmaksızın) ayrı bir işyeri açmadan ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmadan oturdukları evlerde üretip, internet veya benzeri elektronik ortamlarda satanlar esnaf muaflığından yararlanabilecektir. Bu kapsamda olup esnaf muaflığından yararlanabilmek için;

Vergine muaf esnaf belgesi alınması,

Türkiye’de kurulu bankalarda ticari hesap açılması ve tüm hasılatın bu hesap üzerinden tahsil edilmesi zorunludur. Bankalar üzerinden tahsil edilen ve ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden bankalar yüzde 4 oranında gelir vergisi kesintisi yapacaktır. 1 veya üzeri işçi çalıştırılması halinde vergi kesintisinin oranı yüzde 2’ye indirilecektir. Vergi kesintisinin yüzde 2 oranında uygulanabilmesi için ay içerisinde en az 10 gün süreyle işçi çalıştırılması zorunludur. Bu uygulama kapsamında elde edilen hasılatın 220.000 Türk Lirasını aşması halinde takip eden yıl başından itibaren gerçek usulde vergilendirilecek olup bir daha bu uygulamadan yararlanılamayacaktır. Hasılat dışındaki şartlardan herhangi birinin ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde esnaf muaflığından yararlanılamayacak ve zamanında tahakkuk edilmeyen vergiler, vergi cezası ve gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecektir.

3. VAKIFLARA AİT TAŞINMAZLARIN KİRALANMASINA VE KOSGEB

KREDİLERİNE DAİR DÜZENLEME YAPILMIŞTIR.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakıflara ve temsilen yönetilen vakıflara ait taşınmazların kiralanması işlemlerinden kaynaklanan ve 31/8/2020 tarihi itibarıyla vadesi geldiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan kira bedelleri asıllarının ve  KOSGEB tarafından 31/8/2020 tarihinden önce kullandırılan ve uygunsuzluğutespit edilen destek kredilerinden kayıtlı olan alacaklarda, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ay sonuna kadar (2021 yılı Ocak ayı) başvuruda bulunulması, Haklarında hukuki işlem devam eden işletmeler ile kurumların borçlarını ödemek istemeleri hâlinde bu iradelerini başvuru dilekçelerinde belirtmeleri ve idarenin talep ettiği alacak tutarını kabul etmeleri, hukuki işleme ilişkin mahkeme/icra masraflarını ve vekâlet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şartıyla, bu alacaklara ilişkin gecikme zammı,faiz gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. Bu kapsama giren alacakların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde en fazla on iki ay içinde ve eşit taksitler hâlinde kanuni faizi ile birlikte ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir. Bu takdirde dava ve icra takiplerine ilişkin yargılama masrafları ilk taksit tutarı ile birlikte tahsil edilecektir. Bu fıkra hükümlerinden yararlanılabilmesi için dava açılmaması ve açılmış davalardan vazgeçilmesi şarttır. Söz konusu kiracılardan, tahliye hakkı doğmuş ancak tahliye kararı kesinleşmemiş olanlar ile yeniden sözleşme yapılabilecektir.Borçlarını ödeyen işletmeler KOSGEB tarafından sağlanan yeni desteklerden faydalandırılır.Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;
Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü