CHP ve Örgütlenme


Bu makale 2017-10-30 14:02:28 eklenmiş ve 219 kez görüntülenmiştir.
Cezmi Doğaner

 

Atatürk´ün kurduğu ve Cumhuriyeti demokrasiyi de üstünde tutan Cumhuriyet Halk Partisi, her zaman bu görevin idraki içinde davranmıştır.

Cumhuriyet  Halk partisi, vatandaşlar arasında “uzlaşmazlık”ların, “ayrılık”ların, “kırgınlık”ların yumşatılmasına katkıda bulunmuştur.

Uğradığı çok ağır saldırılara ve kışkırtmalara karşın, Cumhuriyet Halk partisi, partiler arası mücadele ve tartışmalarda “seviyeli” bir üslup sürdürmeye büyük özen göstermiştir; birçok saldırlar karşısında bile, vatandaşların “huzur”unu, demokrasinin esenliğini ve devletin “beka”sını gözterek, barışçı yöntemlere sımsıkı bağlı kalmıştır.

Ülke ve devlet yararını kişi veya parti çıkarlarının üstünde tutmanın  gereğine inamıştır.

Türkiye´de terörün -etnik, mezhepsel, islamcı,- birleştiği bir amaç vardı: Türkiye´de Demokrasinin geçersizliğini kanıtlamak ve insanları “yaşama özgürlüğü”nden başka bir şey düşünemez noktasına getirmek...Bunda da bir ölçüde başarı sağladılar...

“Dikta rejimleri ancak zor kullanarak ayakta durabilirken, demokrasi kendi gücüyle ayakta durabiliyor. Demokrasiyi yaşatmak için değil, ancak yıkmak için zora başvurmak gerekiyor. Bu da çağımız koşullarına en uygun rüejimin demokrasi olduğunu kanıtlar”

Kör topal yürüyen demokrasi bugün zincirlere vuruldu. Demokrasinin zincirlerden kurtarılmasının sağlayacak CHP´dir.

Örgütcülük  nedir?

“Her  toplumsal  örgütün  yer,  iklim  ve  yerleşme  düzeninden  oluşan   fiziki  çevresi;  normlar,  değer yargıları,  amaçlarından  oluşan    kültürel  çevresi;  bilgi,  araç  ve  yöntemden  oluşan    teknolojik  çevresi    bulunmaktadır.

Bu  üç  tür çevre   insanları  etkiler  ya  da   insanlar  tarafından  etkilenir.  Fiziki,  kültürel  ve  teknolojik  çevre  örgüt  üyeleri  arasındaki  ilişkilerin  ve  örgütün  yapısının  biçimlenmesinde  önemli  bir  işleve  sahiptir. Örgüt  üyelerinin  kendi  aralarındaki  ve  doğal  örgütlerin  birbirleriyle  olan etkileşim  düzeyi  insanların  tutum ve davranışlarına  önemli  ölçüde  yansımaktadır.”

Maurice  Duverger,  bize siyasal  partileri  örgütlenme  özellikleri  açısından  sınıflandırmamıza  yarayacak  bir  model  sunmaktadır. Bu  modeldeki  dört  belirleyici  özellik şunlardır:   

1. Partinin  kökeni  (parlementer  ya  da  parlemento  dışı); 2. Parti  örgütü  (dolaysız    yapılara  karşı dolaylı,  güçlüye  karşı zayıf,  yataya  karşı  dikey  bağlantılı  örgütler);  3. Üyelik  (kadro  ya  da  kitle partileri);  4. Liderlik

Sivil  toplum  örgütlerinde  örgütlenme  modeli :

1.Çıkar (baskı)  grubu  olarak  örgütlenme

2.Bilimsel  ve  teknik  araştırmaya  yönelik  örgütlenme

3.Netwerk-Network  (Yerinden  yönetim  anlayışı  çerçevesinde  uygulamaya  yönelik  kurumlar  arası  işbirliğini  sağlama, eşgüdüm)

4.Hizmet, refah  kurumu  olarak  örgütleneme

5.Politik kuruluş  olarak örgütlenme

Türkiye´de  başta  siyasi  partiler  olmak  üzere  sivil  toplum  örgütlerinde  örgütlenme  biçim  ve  anlayışı  bakımından  bir  kavram  kargaşası  yaşanmaktadır.

CHP.  bugünkü  yapısıyla “kadro” ve  “lider”  partisi  görünümde  ayrıca  “toplayıcı  parti”   anlayışının  dışına  çıkmış da  degiller.

Bilindiği  gibi  kadro  partileri   örgütlenmede  örgüt  ve  üyelerin  etkinliğine   pek  önem  vermeyen  partilerdir.

“Toplayıcı  partiler”  ise  günümüzde  sınıfsal  farklılıkların  önemini  yitirdiği  savıyla   ideolojiden  çok  pragmatik  çözümler  yeğleyen  her  sınıfdan  ve  her  kesimden  oy  almayı  gözeten  partiler.

Sosyal Demokrat partiler kitle partileridir. CHP´nin kitle partisi olması engelleniyor.

Kitle  partileri  ise  amacının  bilincindeki  çok  üyeye  ve  etkinliği   son  derece  yüksek  dinamizmi olan  örgütlere  dayanan  partilerdir.

Sosyal  Demokrat partiler  yatay  ve  dikey  örgütlenmeye  ağırlık  veren  kitle partilerdir.

1.Yatay  Örgütleneme:Ocak,bucak,semt, mahalle  temsilcisi, çalışma grubu  vb.  tür   örgütlenme  modeli.

2.Dikey  Örgütlenme: Hedef  grublar  Meslek  odaları,  kadın,  gençlik, Eğitim,  Sağlık,  Hukuk vb.  grubları  içeren  örgütlenme  modeli.

İdeoloji  ve  program  partileri  olan  Sosyal Demokrat  partilerin  başka  bir  özelliği  de  örgüt    giderlerlerini,  parti  üyelerininin   düzenli  biçimde  ödedikleri  ödentilerden  karşılanmaktadır.

Bir  partinin  giderleri  filan  zenginin  yaptığı  yardımlardan  karşılanıyorsa;  bunun  anlamı  “yardım  alan  emir”de  alır demektir.

Sol partiler kitle partileridir. Tarihi gelişimlerine bakıldığında sol partiler  parlementolar  dışında  çalışanlara  (ve  sendikalara)  dayalı  oluşan  partilerdir.

Bizde  ise,  Sosyal  Demokrat  hareket   kitle  partisi  kavramını  yanlış   kullanmaktadır.  Bu   niteleme  “belirli  bir  sınıf   veya  zümrenin  değil”    “kitlesel   olarak   tüm  toplumun”  siyasal  ve  isteklerine  yanıt  veren  parti  anlamına  kullanılmaktadır.

Mlletvekili olduğu günlerde Prof. Binnaz Toprak bu tartışmaya, “CHP bir kitle partisi. Tüm kitle partileri gibi toplumun değişik kesimlerini kucaklayabilmesi gerek. Partiler STK ya da düşünce kulübü değildir” diyerek katıldı.

Oysa  durum  hiç  de   böyle değidir.  Tam  tersinedir.  Kitle   partileri  bir  bakıma  “sınıf  partileri”  nitelemesine  en  yakın   olan  partilerdir.   Avrupa  sosyal  demokrat  partileri   kendilerini   başlanğıçta  “işçi  sınıfı  partisi”  olarak  nitelerken,  daha  sonraları   özellikle  2.  Dünya  savaşından  sonra  “çalışanlar”  partisi  olarak  ilan  etmişlerdir. Günümüzde emeği ile geçinenlerin partisidir.

Toplumsal  yapıdaki  değişikliğe  uygun  olarak   işçiler   dışında  kalan  diğer   çalışanlara  da  yönelmişlerdir  ve  böylece  hedef  kitlelerini  genişletmişlerdir.

 Sosyal  Demokrat bir partinin kendi  toplumsal  tabanı emeği ile yaşamını sürdürenlerdir. Bu  saptama doğrultusunda  örgütlenme   biçimlerini  ona  göre  yenilemeleri  gerekir.  Aksi   takdirde   partinin kimler  için  var  olduğu   pek  anlaşılamayacaktır  ve  kimlik  bunalımı  devam  edecektir.

 Cezmi Doğaner

Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer yazıları...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
E-Mail Bülten Kaydı
Arşiv Arama
- -
Gölbaşı Güncel             <   
Copyright 2013 Gölbaşı Güncel Haber. Tüm hakları saklıdır. Bu site KOMMANGENE Gazeteciler Cemiyeti Üyesidir.